Bejelentésdr. Bodnár Klára ügyvéd 06 30 560 30 38
Ügyvéd

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 

Dr Bodnár Klára ügyvéd

Társasági Szakjogász

Európai Uniós Szakjogász

 

iroda cím: 1066 Budapest, Teréz körút 56 3/2. ( 16 os kapucsengő)

al-iroda címe: 2081 Piliscsaba, Templom tér 13.

Mobil: 06/ 30/ 560-30-38

A Budapesti Ügyvédi Kamara bejegyzett tagja vagyok 2003.-tól.

http://www.lawfirmslawyers.eu" target="_blank">European Lawyers - European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe.

 

1999-2004  ELTE Állam és Jogtudományi Kara cum laude diploma

2005-2007 ELTE JOG  EU Szakjogász másoddiploma

2008-2010  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Kar Társasági Szakjogász másoddiploma

2011.  Közbeszerzési Referens képzés

 

Jogi Gyakorlat:

Zafír és Kristóf Ügyvédi Iroda - ügyvédjelölt

MASPED Rt.

Hungarocamion Rt. - jogi osztály

CIB Lízing Zrt -jogtanácsos

CIB Bank Zrt.-jogtanácsos

 

 

2010.- máig  dr. Bodnár Klára Ügyvédi Iroda

Irodám elsősorban a gazdasági élet résztvevőinek nyújt teljes körű jogi szolgáltatást, de közbeszerzésekben nyert tapasztalatom alapján önkormányzati, költségvetési szervek közbeszerzések jogi támogatását is vállalom. .

Praxisomat meghatározóan a peres ügyek, a versenyjog, a társasági és adójog, a szállítmányozás és fuvarozás, a kereskedelmi és ingatlanügyletek, valamint a közbeszerzési jog területei fedik le. A lakossági ügyekben: bankjogi, családjogi, öröklési jogi, munkajogi, munkaerő kölcsönzési ügyekben, lízing és végrehajtási, biztosítási és követelés érvényesítési szakterületeken is eljárásbeli képviseletet kívánok nyújtani.

BÍRÓSÁGI KÉPVISELET:

TULAJDONI PEREK, KÁRTÉRÍTÉSI PEREK, SZAVATOSSÁGI ÉS HIBÁS TELJESÍTÉSRE ALAPOZOTT (FÕKÉNT ÉPÍTÕIPARI KIVITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS) PEREK, KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZATOK BÍRÓSÁGI MEGTÁMADÁSA IRÁNTI PEREK, SAJTÓHELYREIGAZÍTÁSI PEREK, SZABADALMI ÉS VÉDJEGYBITORLÁSI ÜGYEK, MUNKAÜGYI PEREK, TERMÉKFELELÕSSÉGBÕL FAKADÓ IGÉNYEK, PÉNZKÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNTI PEREK, VÁLTÓPEREK, STB.

ÜGYFELEIMET A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN IS KÉPVISELEM, FOLYAMATOSAN FIGYELEMMEL KÍSÉRVE A KÖVETELÉSEK FEDEZETÉNEK ALAKULÁSÁT.
TÁRSASÁGI JOG

cég-, kereskedelmi képviselet alapítás és társasági szerződés módosítás, (Cégbíróság előtti képviselet, kapcsolódó részvény / üzletrész átruházási szerződések, szindikátusi, tagi hitelszerződések, stb. elkészítése),

közremûködés külföldi társaságok létrehozásában, tanácsadás átalakulásokhoz, cégfelvásárláshoz; a céltársaság komplex átvilágítása

képviselet a megbízóval szemben indult versenyhivatali eljárásokban (a vizsgálati szakaszban és a Versenytanács előtt), vállalkozások koncentrációjának engedélyeztetése, tanácsadás versenyjogi és közbeszerzési kérdésekben

(nemzetközi) adójogi tanácsadás

belső szabályzatok, üzletszabályzatok / általános szerződési feltételek, szerződésminták elkészítése, taggyûlés, közgyûlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülések dokumentálása

speciális szakhatóságok (PSZÁF, Gazdasági Versenyhivatal, Közbeszerzési Döntőbizottság, MEH, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőségek, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Munkaügyi és Munkabiztonsági Felügyelet, építésügyi hatóságok, stb.) előtti, valamint egyéb alapítást / mûködést engedélyező hatóságok előtti képviselet

FUVAROZÁSI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS MULTIMODÁLIS SZÁLLÍTÁSI ÜGYEK
NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELEK
CMR BIZTOSÍTÁSI ÜGYEK
TEHERGÉPJÁRMÛVEK PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEI

Hitelezői képviselet a felszámolási bíróság előtt (kifogásemelés, adásvételi és zálogszerződések megtámadása, az adós vezetője vagyoni felelősségének megállapítása, marasztalása)

Volt hitelező képviselete vagyonrendezési eljárásban, hitelezők és tulajdonosok képviselete végelszámolási és csődeljárásban

Szakterületek:
INGATLANJOG

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNEK EGYARÁNT NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

AZ INGATLAN MEGSZERZÉSKORI JOGI ÁTVILÁGÍTÁSA, INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI STÁTUSZÁNAK RENDEZÉSE, ÁTMINÕSÍTÉSE, MEGOSZTÁSA, TÖBB EGYESÍTÉSE

ADÁS-VÉTELI, CSERE, AJÁNDÉKOZÁSI, ZÁLOGJOGOT, VÉTELI JOGOT ALAPÍTÓ, HASZONÉLVEZETI, HASZNÁLATI, EGYÉB, TULAJDONJOGOT ÉRINTÕ SZERZÕDÉSEK ELKÉSZÍTÉSÉT

TÁRSASHÁZAK ALAPÍTÁSA FELÉPÍTENDÕ / MÁR HASZNÁLATBA VETT INGATLANRA, KÖZÖS TULAJDONÚ / EGYETLEN TULAJDONOSÚ INGATLANOK TÁRSASHÁZZÁ ALAKÍTÁSA, ALAPÍTÓ OKIRATOK ÉS MÓDOSÍTÁSAIK ELKÉSZÍTÉSE

KAPCSOLÓDÓ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI, ADÓ- ÉS ILLETÉKHIVATAL ELÕTTI ELJÁRÁS, ADÓ- ÉS ILLETÉK TANÁCSADÁS ÉPÍTÉSI HATÓSÁG ELÕTTI KÉPVISELET

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

TERVEZÉSI, ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉSEK, EGYÉB KIVITELEZÉSI ÉS PROJEKT SZERZÕDÉSEK A FELÉPÍTENDÕ INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN, ÁLTALÁNOS BÉRLETI SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK (BÉRLETI SZERZÕDÉSEK) KIDOLGOZÁSA


MUNKAJOG

ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS MUNKASZERZÕDÉSEK, MUNKAERÕ KÖLCSÖNZÉSRE IRÁNYULÓ, KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZÕDÉSEK, MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRINTÕ SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE

A SZAKSZERVEZET / A MUNKÁLTATÓ KÉPVISELETE A KOLLEKTÍV SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSA SORÁN

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓK BELFÖLDI FOGLALKOZTATÁSÁNAK, TARTÓZKODÁSÁNAK ENGEDÉLYEZTETÉSE

KÖRNYEZETVÉDELMI JOG

környezet terheléséből (zaj, rezgés és elektroszmog, káros anyag kibocsátás) adódó kártérítési igények érvényesítése, birtokvédelem ipari tevékenységgel megvalósított birtokháborítás esetén

tanácsadás a rekultivációs kötelezettségek, és az ipari hulladékok kezelésével kapcsolatban

IT JOG , IPARJOGVÉDELEM , SZELLEMI ALKOTÁS JOGA

hazai, nemzetközi és európai uniós védjegyek és ipari formák lajstromoztatása, találmányok szabadalmi oltalomban részesítése

szoftverhasználati, és más mûvek felhasználási szerződéseinek elkészítése, know-how védelem

adatbázis-kezelés engedélyeztetése, e-kereskedelem szerződési feltételeinek kidolgozása

domain név adásvétele, használatával kapcsolatos vitarendezés, holnaptartalom véleményezése

Munkámban arra törekszem, hogy ügyfeleimnek magas szakmai színvonalú és értékes szolgáltatást nyújtsak, valamint, hogy gazdaságilag reális megoldásokat javasoljak .Angolul tárgyalóképes szinten beszélek. Korábban CIB nemzetközi bankcsoportnál és a Hungarocamion Zrt.-nél dolgoztam jogtanácsosként.

Munkám során szerződéseket, más okiratokat, illetve, komplett dokumentációkat is készítek angol nyelven. Igény szerint készítek magyar jogintézményekből kiinduló, vagy angolszász fogalmakra alapuló dokumentumokat. Német nyelvterületen érdekelt ügyfeleim ügyeinek viteléhez német szakfordító és tolmács áll folyamatos rendelkezésemre. Szoros kapcsolatban állok számviteli, adójogi, munkabiztonsági, környezetvédelmi, ingatlanforgalmi, igazságügyi építész és műszaki szakértőkkel, valamint írásszakértővel.

Irodám a TakarNet hálózatához on-line hozzáférési joggal rendelkezik, mely által lehetőség van az ingatlan-nyilvántartási adatok beszerzésére, tulajdoni lapok és térképmásolatok azonnali lekérésére, valamint konkrét ingatlan folyamatos változásfigyelésére, ezen kívül online cégbírósági ügyintézések alapján akár 1 nap alatt cégbejegyzési és cégmódosítási eljárásokat tudok indítani.

My main activities are the following:

Corporate law, incorporation of business companies and partnerships, M&A transactions, due diligence reports, transformation; Overall related services (project management, tax counseling) with the involvement of our partners;

• Branch Offices and Commercial Representations
• Legal Cornerstones of the Administration of Greenfield Investments in Hungary
• The Foundation of Business Association in Hungary
• Foreing Investment Funds in Hungary as of July 1, 2000
• construction law;
• Acquisition of Real Estate in Hungary
• The Regulation in relation to Constructions in Hungary
• advising on legal issues related to investments;
• Acquisition of Real Estate in Hungary
• Legal Cornerstones of the Administration of Greenfield Investments in Hungary
• The Regulation in relation to Constructions in Hungary
• The Foundation of Business Association in Hungary
• Foreing Investment Funds in Hungary as of July 1, 2000
• commercial law;
• Products of food industry, food supplements, cosmetic products legal background of trading in Hungary
• Cross-border Sub-contracting (The Legal Aspects of sub-contracting the Production of Goods Abroad in the Global Market)
• e-commerce;
• registration of trademarks and patents;
• Licence Agreement in the Hungarian Law
• Protection of industrial property rights in Hungary
• Trademark regulation
• litigation and arbitration in both civil and commercial cases;
• Enforcement of claims (judgments) in Hungary
• Court procedure among business associations, preparing and opiniong of labour law contracts and by-laws (employment agreement; study agreements; operational manuals; collective agreements; work safety policies, etc.);
• The establishment of the works council from the point of view of the employer
• EU Citizens’ employment in Hungary
• Special rules for leading employees
• Special rules for leading employees
• work and residence permits for expatriates, immigration law;
• EU Citizens’ employment in Hungary
• law of real property, sale and purchase, lease, creation of condominiums;
• Acquisition of Real Estate in Hungary
• Legal Cornerstones of the Administration of Greenfield Investments in Hungary
• law of recovery of claims, bankruptcy and liquidation;
• Liquidation Proceeding
• Creditors’ protection – the back-up liability
• Creditors’ protection – the back-up liability
• environmental law;
• Environmental impact assessment in Hungary
• Legal provisions concerning noise protection
• Environmental Deposit
• Environmental Deposit
• public procurement law;
• intellectual property law, licence agreements in the field of copyright, software, trademarks and internet;
• Licence Agreement in the Hungarian Law
• Protection of industrial property rights in Hungary
• European Union law, international private law, international commercial law;
• EU Citizens’ employment in Hungary
• Cross-border Sub-contracting (The Legal Aspects of sub-contracting the Production of Goods Abroad in the Global Market)
• Foreing Investment Funds
• competition law;http://www.lawfirmslawyers.eu" target="_blank">European Lawyers - European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe.

dr. Bodnár Klára Budapesti Ügyvédi Kamara Tagja https://www.google.hu/maps/place/dr+Bodn%C3%A1r+Kl%C3%A1ra+%C3%BCgyv%C3%A9d/@47.5089501,19.0488505,15z/data=!4m5!1m2!2m1!1zw4FsdGFsw6Fub3Mgw7xneXbDqWQ!3m1!1s0x4741dc0d4e5d475b:0xd10a4df3ce118b2a?hl=hu

http://www.aprohirdetesingyen.hu" mce_href="http://www.aprohirdetesingyen.hu" title="Ingyenes apróhirdetések">Ingyenes apróhirdetésekhttp://www.globaling.hu/aprologo.png" mce_src="http://www.globaling.hu/aprologo.png" />

<meta name="p:domain_verify" content="456e73aee4e0e64ad3b622188085d079"/>

 

https://goo.gl/maps/KvepDNwqZ6H2
Üzenetküldés
Kérem, hogy amennyiben bármilyen szakmai kérdése van akkor hívjon bizalommal

E-mail címed:
Szöveg:

Képgaléria

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!